Третейское соглашение

 

Додаткова угода № ____


            до Договору ______________ № ______ від ______________ р.

м. Донецьк                                                                                     ____________ року


___________________________________, в особі _____________, який діє на підставі Статуту, надалі «______________», з однієї сторони, та __________________________ в особі ________________, який діє на підставі Статуту, надалі «____________________», з іншої сторони, які разом іменуються «Сторони», а кожна окремо «Сторона», дійшли згоди щодо порядку вирішення спорів між сторонами за цим Договором та вирішили викласти цю угоду наступним чином:
«Суперечки у зв'язку з укладенням, зміною, розірванням, припиненням,  визнанням недійсним, тлумаченням, виконанням, відповідальністю за порушення цього Договору, які можуть виникнути між Сторонами, підлягають розв’язанню постійно діючим третейським судом при асоціації "Східно-українська спілка адвокатів та юристів "Правове сприяння",  у складі одного третейського судді у порядку й за правилами, передбаченими регламентом цього третейського суду.
  На підставі цієї третейської угоди розглядаються й інші суперечки між Сторонами з питань цивільних і господарських правовідносин між ними, які не засновані на зазначеному в попередньому абзаці цього пункту Договорі, але є наслідком визнання цього Договору недійсним, або таким, котрий не був укладений.
  Дана угода укладена Сторонами на підставі й у відповідності зі статтями 1, 5, 6, 12 Закону України "Про третейські суди" від 11.05.2004 р. №1701-І, статтями 212, 626-628 Цивільного кодексу України".


_________________________                                                  ___________________________
_________________________                                                  ___________________________
_________________________                                                  ___________________________
_________________________                                                  ___________________________


_________________________                                                  ___________________________
                   м.п.                                                                                                    м.п


 

 

Дизайн :
icon

Full RSS Feed

icon

Follow Us

icon

On Facebook

icon

LinkedIn

Hendrerit massa ante lacus lacinia volutpat:Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, ...

АВТОРИЗАЦИЯ